Subscribe via RSS Feed

Nova polica već dan nakon plaćanja duga

Raskine li se polica dopunskog zdravstvenog osiguranja HZZO-a zbog duga, ugovaratelj će sada moći nakon podmirenog dugovanja zatražiti aktivaciju nove police, koja vrijedi od dana raskida prethodno važeće police. Dakle, može se izdati nova polica, bez prekida važenja i bez perioda od 15 dana za aktivacijski rok, odlučilo je jučer Upravno vijeće HZZO-a.

Izmijenjen je i dopunjen popis ortopedskih i drugih pomagala pa je u njega uvršteno novo inovativno pomagalo za djecu – modularna dječja invalidska kolica za prilagodbu i pozicioniranje ili tzv. kolica koja “rastu” s djetetom. U novi popis uvrštena je i nova generacija obloga za rane – vlaknaste celulozne obloge sa srebrom i dezinficijensom.
Uvrštena su i brojna istovrsna pomagala (invalidska kolica, štake, hodalice, toaletna kolica i stolci, elastično-kompresivna pomagala, ortoze, uređaji za očitavanje šećera u krvi, lancete i obloge za rane). Na liste lijekova HZZO-a uvršteno je ukupno 99 novih oblika lijekova. Pet novih lijekova uvršteno je na osnovnu listu, a na dopunsku 12. Na popis posebno skupih lijekova uvrštena su četiri nova lijeka. HZZO je osigurao sredstva za ugovaranje dodatnih postupaka PET/CT dijagnostike s Medikolom.

Kategorija: Događanja i obavijesti